Video

Máy Chia Bột Tự Động - 1P

Máy Chia Bột Tự Động - 2P

Máy Chia Bột Tự Động - 3P

Máy Chia Bột Tự Động - 4P

Máy vo viên bột tự động

Máy cắt bột

Máy làm bánh sừng bò

Máy ép khuôn đa chức năng

Máy chia bột và vo tròn YQ-603

Máy chia bột và vo tròn YQ-605